• Tijdens het vroege ochtendgloren verzamelden zich een aantal mensen voor het vervolg van de aanpak van de houtwal

Met z’n zevenen in twee uur tijd zijn de takkenbossen verwijderd van het boerenland en is er een diervriendelijke houtwal gemaakt.