Biologische tuintjes ’t Nut een ”Oase van Rust” ( uit de wijkkrant Soestdijk – ’t Hart 2010)

Afgeschermd door een bomenrij, omringd door grote weilanden, liggen er aan de Jachthuislaan 100 prachtig verzorgde tuintjes van 50-100 m² groot. In deze oase van rust worden alle groenten, fruit en bloemen geteeld op biologische basis. Hier komen dagelijks mensen uit alle geledingen van de bevolking, van alle leeftijden, om hun plantjes te verzorgen. Mensen die van de natuur houden, die geïnteresseerd zijn in wat de natuur met het gewas doet zonder bemesting en zonder gif, vooral werkend met ecologische producten.
33 jaar geleden heeft een afdeling van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen de Biologische Tuinvereniging ’t Nut opgericht na een lezing door dhr. Pieter Boxman bekend van de ”volkstuinen van Twekkelo”.

“Bronwater”
In 1986 is de grond overgegaan naar de heer J. Van Os. Die heeft er ondermeer voor gezorgd dat de tuinders over water beschikken door een ”bron te slaan” en via leidingen naar de tuintjes te voeren.

Te midden van het ruisend groen zit ik op een bankje op de buitenplaats’, een plek van samenkomst voor de tuinders, waar ik de voorzitter Johan Keswiel spreek.Een oase van rust bij de tuinvereniging ’t Nut aan de Jachthuislaan. Geboeid luister ik naar hoe deze groene-vingers-gemeenschap op een natuurlijke manier met de natuur omgaat. Hoe de kikkers de slakken opeten, wat voor nut een bovenlaag van de grond heeft voor de voedzaamheid, waardoor je beter niet kan spitten, want dan haal je die laag weg (je spit de teeltlaag onder, dat is zonde) . Wijsheden, die gebaseerd zijn op ervaring en die leiden tot een zuiver product! Wat voor mooie vogels er rondom vliegen. Welke regels er zijn voor biologische verbouw. Iedere tuin lijkt een klein paradijsje, waar natuurlijk wel wat voor gedaan moet worden.
De tendens lag vroeger op verbouw en productie van groenten, nu zijn er meerdere tuintjes, die ook bloemen hebben. Twee keer per jaar wordt er hard gewerkt (corveebeurt) aan het onderhoud van het algemeen gedeelte. Zo’n dag eindigt heel gezellig met soep en broodjes. Ieder kan zich opgeven een tuintje te huren; informatie via de nieuwsbrief en deze website.

Anne Marie Huitema

Related Images: