In deze eerste Nieuwsbrief van 2015 geven we u informatie over de komende tuinkeuringen en de barbecue van komende zomer. Ook doet Paul Jansen weer kort verslag vanuit de onderhoudscommissie en we sluiten af met een oproep aan hondenbezitters.

De tuinkeuringen

Op zaterdag 2 mei aanstaande vindt de eerste tuincontrole plaats. Daar waar het nodig is zullen de mensen van de tuincontrolecommissie de leden aanspreken op zaken die aangepast moeten worden.
Vervolgens krijgen die betreffende leden twee maanden de tijd om de gevraagde verbeteringen aan te brengen. Op zaterdag 4 juli wordt dan bekeken of de verbeteringen zijn aangebracht.

Er volgt later in het jaar nog een derde controle plaats. De datum wordt tijdig aan u doorgegeven.

Barbecue op zaterdag 20 juni

Dan iets geheel anders: hebt u al zin in een lekkere barbecue?
Dat komt dan goed uit, want binnenkort gaan we proberen dit samen met u te organiseren.
Er zijn al een paar leden die zich aangemeld hebben voor het organiseren van dit smakelijk en gezellig festijn. In ons Kleine Jachthuis ligt weer een intekenlijst klaar, waarop u zich kunt aanmelden. Zowel als deelnemer als mede-organisator.

Dit jaar proberen we de deelnamekosten op max € 10 per persoon te houden, zowel voor de klassieke barbecue als de vegetarische. Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u een bevestiging en de gegevens om de kosten over te maken.

We rekenen op een flink aantal aanmeldingen.

De barbecue gaat alleen door wanneer er voldoende aanmeldingen binnen zijn.

Dus: schrijf u nog de komende week in. Op 23 mei wordt bepaald of de barbecue door gaat of niet.

Onze onderhoudscommissie rapporteert het volgende:

Wat is er zoal gebeurd?
Er zijn enorme hoeveelheden mest gebracht en alles is inmiddels weggekruid door de afnemers. Dank aan René voor de coördinatie.
We hebben een aantal paden opgehoogd. Er waren door de enorme regenval meertjes ontstaan. Dit had weer tot gevolg dat er even veel blubber was. Maar dat is zo voorbij en over een paar maanden zal het gras weer terug zijn.
Inmiddels heeft de gemeente de sloot langs de weg en vóór ons complex uitgebaggerd en kan het water makkelijker wegvloeien. Dank aan Jaap Schipper voor zijn actie naar de gemeente.

Wat staat er te gebeuren?
Het jachthuisje wordt weer aangepakt. Er moet nog één buitenzijde worden geschilderd en dan gaan we binnen schoonmaken en schilderen. De wc kan voorlopig nog niet gebruikt worden. Eind april wordt het water weer aangesloten en dan gaat het toilet ook weer open.
Het interieur van ons huisje is verfraaid met een paar nieuwe stoelen en er liggen nog een paar ledenpasjes op naam op tafel voor de tuinders die nog geen nieuw pasje hebben ontvangen.

De parkeerstrook aan de weg is in slechte staat. In de loop van de komende maanden zullen we deze strook op hoogte van het asfalt brengen en half verharden, zodat het afgelopen is met de kuilen en plassen.

Eind van het jaar worden de bomenrij en de bramen van de houtsingel aangepakt. Dan moet de singel weer de oorspronkelijke breedte hebben. Daarvoor gaan we grenslijn van de A-tuinen met de singel opnieuw vaststellen. In de loop der jaren hebben sommige tuinders langs het A-pad aan gebiedsuitbreiding gedaan. We vragen hen om bij het inrichten van hun tuin er nu al rekening mee te houden dat zij zich wat “terug moeten trekken”.
Ik wens iedereen veel plezier, aangenaam weer en een vruchtbaar jaar toe.

Paul Jansen
Tenslotte

Op ons complex mogen honden nooit los lopen; toch gebeurt dat regelmatig. Bij het bestuur zijn daarover klachten binnen gekomen; het gaat om schade aan zaaibedden en ongewenste meststoffen.

Daarom een oproep: houdt uw hond aan de lijn en voorkom ergernis van de collega’s.

Vragen over deze Nieuwsbrief kunt u kwijt bij onze secretaris: Dick Nienhuis, Waldeck Pyrmontlaan 6, 3762 CM Soest of dm.nienhuis@hetnet.nl