In deze tweede Nieuwsbrief van 2015 geven we u informatie over de komende tuinkeuring en we blikken terug op de geslaagde barbecue van 20 juni jl.
Ook doet Paul Jansen weer kort verslag vanuit de onderhoudscommissie en we sluiten af met een vooruitblik op de aanpak van onze houtsingel komend najaar/winter.

De tuinkeuring van 4 juli aanstaande

Op zaterdag 4 juli aanstaande vindt de tweede tuincontrole plaats. Er wordt speciaal gelet op die tuinen die aangepast moesten worden. De vraag is of de betreffende leden de gevraagde verbeteringen hebben aangebracht. Zo nodig zullen de leden van de commissie nogmaals met de desbetreffende leden indringend overleggen en hen de mogelijkheid van de gevreesde gele kaart voorhouden.

Er volgt later in het jaar nog een derde controle. De datum wordt tijdig aan u doorgegeven.

Barbecue op zaterdag 20 juni

Wat een feest! Ruim dertig leden kwamen zaterdag 20 juni naar ons complex en amuseerden en consumeerden zoals dat alleen bij ’t Nut kan. Hulde aan de 5-mans bbc-formatie van dit jaar: Josefien Eussen, Jaap Schipper, Helena Saelman, Willy Verhage en Riet Bleeksma !

Hier zie je Jaap Schipper als superkok; meer foto’s van hem en de andere smikkelberen en –berinnen vind je op onze website www.nutsoest.nl

Onze onderhoudscommissie rapporteert het volgende:

Het is weer zomer en voor zover ik mij kan herinneren heeft ons tuincomplex er in juni nog nooit zo mooi bijgelegen. Iedereen is druk in de weer. Het is ietsjes stiller nu Oscar er niet meer is. Gepakt door de vos? Door iemand geplukt en verorberd? Of zelf de benen genomen op zoek naar kippen? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.
De onderhoudsploeg heeft niet stil gezeten. Het huisje is helemaal afgeschilderd. De parkeerstrook aan de Jachthuislaan is verstevigd. Het talud langs de sloot is weer bijna schoon. En er wordt uiteraard regelmatig gras gemaaid. In verband hiermee een dringende oproep om zich aan de afspraak te houden: Verwijder het onkruid tot 10 centimeter buiten je tuin langs het pad, zodat er goed gemaaid kan worden. Verder dient nogmaals gezegd te worden dat het niet is toegestaan om tuinafval of onkruid te dumpen op de houtwallen of de grote composthoop. Het is òf zelf composteren òf afvoeren.
Hopelijk heeft iedereen al gemerkt dat er een afgiftepunt is ingericht voor overschotten aan groenten. Elke donderdag rond 12.30 uur worden ze naar de voedselbank gebracht. Er staan bakken tegen het jachthuisje waarin je de boel kwijt kunt. Wil je je overschotten op zijn vroegst woensdag aanleveren en bladgroente in een laagje water zetten zodat het niet verpietert?
Willen de houders van de A-tuinen er aan denken dat binnenkort de oorspronkelijke grenslijn tussen hun tuin en de bomenrij wordt hersteld? Het is handig om daar nu al rekening mee te houden en illegale gebiedsuitbreiding teniet te doen.
Wij wensen iedereen een goede oogst en weinig ongedierte toe!

Paul Jansen
Vaarwel Oscar !

Vooruitblik aanpak van de houtsingel

De gemeente Soest heeft ons onlangs vergunning gegeven om 23 bomen in de houtsingel te kappen. Omdat er dan vervolgens 150 stuks bosplantsoen terug geplaatst dienen te worden, zullen de vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht in samenwerking met onze leden de bramen en andere ongewenste vegetatie gaan rooien. Dat betekent een flinke inspanning van zowel uw bestuur als u als lid komend najaar of winter.

In onze nieuwsbrief van september en ook op onze website zal u uitgebreid nader hierover worden geïnformeerd.

Vragen over deze Nieuwsbrief kunt u kwijt bij onze secretaris: Dick Nienhuis, Waldeck Pyrmontlaan 6, 3762 CM Soest of dm.nienhuis@hetnet.nl

Related Images: