In deze derde Nieuwsbrief van 2015 geven we u informatie over de komende tuinkeuring en de aanpak van ons bomenbestand. En natuurlijk gaan we u ook weer oproepen om mee te doen tijdens de twee corveedagen die binnenkort weer van start gaan. Ook kunt u meewerken om de daders van ongewenst gedrag aan te geven. Lees verder bij “OPSPORING VERZOCHT” .
We sluiten af met een bericht over de hulp aan de plaatselijke Voedselbank.

De tuinkeuring van komende zaterdag 5 september

Op zaterdag 5 september aanstaande vindt de derde tuincontrole van dit jaar plaats. Na de tweede tuincontrole schreef ons nieuwe bestuurslid Renate van Leijen het volgende:

“Op zaterdag 4 juli is de tuinkeuring geweest. Binnen een uur was de inspectie uitgevoerd. Slechts vier tuinen behoeven wat extra aandacht van de huurders, dat wil zeggen dat zij moeten zorgen voor minder weelderig onkruid, opdat andere leden daar geen last van hebben. Met de huurders is hierover contact opgenomen. De commissie tuininspectie wil tevens hier een algemene oproep plaatsen die geldt voor alle leden: de padkanten van uw tuin dient u goed bij te houden. Dat betekent onder andere lang gras en graspluimen graag zoveel mogelijk wegsnoeien. De pluimen geven namelijk veel zaad af dat weer voor meer gras kan zorgen. De commissie dankt u voor de medewerking!”

Onlangs is er door het bestuur gesproken met drie leden die in de A-rij de grens bij de houtsingel moeten aanpassen. Op 5 september wordt dat meegenomen tijdens de rondgang.

Aanpak bomenbestand

Begin oktober worden twee elzen op ons centrale pad als proef geknot. Deze bomen zijn gemarkeerd met rood-wit lint. Zoals tijdens onze ALV van februari jl. is toegezegd, wordt in 2016 bekeken of het verantwoord is om meer elzen te knotten.

Op 2 en 3 november komt een ploeg vrijwilligers van het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) tijdens één of twee dagen 23 bomen in de houtsingel kappen. Het bestuur is nog niet helemaal rond met de eigenaresse van het weiland naast de houtsingel over het tijdelijk gebruik van haar land.
Ook moeten we het financiële plaatje nog definitief maken.
In het voorjaar van 2016 komt LEU de singel ontdoen van brandnetel, braam enzovoort en zal dan ca. 500 stuks bosplantsoen planten.

Op onze website zal binnenkort een plan van aanpak komen te staan met alle relevante data, waarop wij als vereniging gaan participeren bij deze hele operatie. Een papieren versie daarvan komt in ons Kleine Jachthuis te hangen.

Corveedagen

Vanaf heden ligt er weer in ons Kleine Jachthuis een intekenlijst, waarop u aan kunt geven welke zaterdagmorgen u mee komt helpen. Het gaat on de zaterdagen 10 oktober en 7 november.
U mag natuurlijk ook beide dagen komen..

OPSPORING VERZOCHT

Onze onderhoudsploeg moet tot haar spijt constateren dat nog steeds enkele tuinleden hun tuinafval dumpen in de grote composthoop van de vereniging. Eénmaal is een lid op heterdaad betrapt en dat heeft hij geweten.

Tijdens onze bestuursvergadering van 1 september jl. bespraken wij de optie om een camera te plaatsen achter op ons complex.
De financiën laten dat helaas niet toe en daarom vragen wij alle tuinders, maar zeker die hun tuin bewerken achter ons Kleine Jachthuis uit te kijken naar de stoute collega(’s) en deze aan te geven bij het Bestuur (dat mag anoniem). Hoe zien de verdachte(n) eruit? Zo ongeveer:
Tenslotte

Sinds mei hebben wij een afgiftepunt voor overschotten gecreëerd. Op donderdagen wordt uw groente naar de Voedselbank gebracht waar het direct wordt verdeeld onder de cliënten. De Voedselbank is erg blij met wat wij aanleveren en kunnen het goed gebruiken. We gaan dus vrolijk verder met dit initiatief.
Toch komt het nog vaak voor dat er op onze tuin mooie sla doorschiet of courgetten niet geoogst worden. Dat is jammer. Ook hebben wij de indruk dat nog niet iedereen op de hoogte is van dit initiatief. Daarom nog eens: Deponeer uw overschotten in de bakken bij het jachthuisje. Doe dit op woensdag of donderdagochtend.

Related Images: